M2M Services

БЕТА СПОНСОР

  M2M Services е българска IoT компания, която предоставя иновативни, надеждни и икономични решения за водещи компании в областта на сигурността и сградната автоматизация.

Основни продукти

  M2M Services специализира в производството на алармени комуникатори, предоставяйки цялостни комуникационни решения за инсталатори, мониторингови станции и дистрибутори на сигнално-охранителна техника. В световен мащаб, инсталираните към момента устройства надхвърлят 400 хиляди, като те пренасят събития в повече от 35 държави на 5 континента. Продуктите на компанията са отличавани на водещи световни изложения в индустрията, като все още държат челни места в различните категории.

Свързаност с IoT устройства

  В портфолиото на фирмата присъстват високо-технологични хардуерни решения, както и иновативни smart приложения (за iOS и Android), даващи възможност за отдалечено управление на различни видове системи в контекста на най-новите тенденции в сградната автоматизация (т.нар. smart home).

Екип

  M2M Services надхвърля 70 човека, разпределени в няколко отделни екипа на компанията, а именно Продажби и Маркетинг, Техническа поддръжка, Софтуерен развой (Embedded, Mobile and Back-end Developers), Хардуерен развой (Интеграции и Тестове), Производство и Администрация. Визията на компанията за растеж е съпътствана с иновативни подходи за управление на нашите екипи. Поетапно се въвеждат устойчиви системи за комуникация в плоска организационна структура, базирани на идеята за т.нар. Agile екипи с цел осигуряване на прозрачност и участие на всеки служител в оформянето на облика на компанията.

Локации

  Централният офис се намира в София, като компанията разполага и с търговско представителство във Флорида.

Партньорство с ТУЕС

  M2M Services е сред най-новите партньори на ТУЕС. Компанията проактивно се свърза с училището, изявявайки желание да подкрепи инициативите на учениците от ТУЕС.

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?