GTT Communications

БЕТА СПОНСОР

  В днешния свят, задвижван от информацията, мрежовата свързаност е по-важна от всякога.

  Като един от най-големите доставчици на интернет в глобален мащаб, GTT притежава обхвата и гъвкавостта да доставя облачни мрежови услуги до всяка точка в света.

  Международни организации разчитат на нас, за да свържем техните служители с клиенти, колеги и с информацията, която им е нужна, за да оперира бизнесът им безпроблемно.

  Работата в GTT е динамична, интересна и отговорна. Специалистите ни в София имат богата експертиза в сферите на мрежовите и облачни технологии, финанси, управление на доставки и проекти и обслужване на клиенти.

  Нашите ценности се градят върху любопитство към новостите в технологиите, готовност за сътрудничество, ангажираност и постоянство в усилията и решенията.

  Компанията ни постоянно се променя и развива. А с нея се развиват и нашите екипи!

Партньорство с ТУЕС

  Не малка част от най-успешните инженери и специалисти в GTT Communications са възпитаници именно на ТУЕС, което не е случайно! Компанията е дългогодишен партньор на училището и всяка година предлага учебна практика на завършващите 11. клас ученици, като се включва също и с ръководители на дипломни проекти на дванадесетокласниците. За втора година поред подкрепя и изявата на ИТ таланта на туесарите в рамките на ТУЕС Фест.

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?