A1 България

АЛФА СПОНСОР

  А1 България, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения. С екип от професионалисти в различни области и модерна телекомуникационна и ICT инфраструктура, компанията осигурява достъп до дигитални технологии, бизнес модели и решения за почти 5 милиона индивидуални и корпоративни клиенти в България, а заедно с останалите компании от A1 Group достига до близо 24 милиона клиенти в Европа.

  IT екипът на А1 България работи съвместно с останалите компании в A1 Group за развитието на процеси и решения за дигитализиране на живота и бизнеса. Споделят знания и опит с близо 18 000 колеги в 7 европейски държави и заедно работят по проекти за вътрешни и външни клиенти в различни области, използвайки най-модерни системи и технологии.

  А1 предоставя много възможности за учене, развитие, иновации и прилагане на практика на всички умения, придобити в училище и университета. Това е чудесно място да започнете кариерата си и да я надградите в много различни области.

Партньорство с ТУЕС

  А1 е дългогодишен партньор на ТУЕС и участва в много от инициативите на училището. Екипът на А1 предоставя възможности за ученически практики и работа по реални проекти в компанията, а експерти от IT екипа се включват в TUES FEST и Hack TUES като ментори. Компанията осигурява и много награди за най-добрите отбори в състезанията, включително и покани за стаж в А1 Лятна академия в направления „Информационни технологии и дигитална трансформация“ и „Мрежа и услуги“. Практиката и стажът са възможност не само за запознаване с работата, но и за начало на карира в А1 – пример за това са няколко ученици на ТУЕС, които вече са част от екипа на компанията.

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?