Спонсори

Научете кои са спонсорите на ТУЕС Фест и как си партнират с ТУЕС! Вижте повече в профилите на компаниите.

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?