SailRoute

Уеб приложение, което симулира и дава информация за даден път.

Габриел Мартинов от 10Г клас

Габриел Петров от 10Г клас

Никола Алексов от 10Г клас

снимка 1 от проект SailRoute
снимка 2 от проект SailRoute
снимка 3 от проект SailRoute