911 Turbo S

Battle Bot, който е проектиран да мачка всеки пред пътя му.

Александър Мечкаров от 11Г клас

Димитър Желев от 11Г клас

снимка 1 от проект 911 Turbo S
снимка 2 от проект 911 Turbo S
снимка 3 от проект 911 Turbo S
снимка 4 от проект 911 Turbo S
снимка 5 от проект 911 Turbo S