Maglev camera slider - MAGLIDER

Слайдер, който премества камерата в пространството чрез магнитна левитация и електромагнитна пропулсия.

Магдалена Никифорова от 11Г клас

снимка 1 от проект Maglev camera slider - MAGLIDER
снимка 2 от проект Maglev camera slider - MAGLIDER
снимка 3 от проект Maglev camera slider - MAGLIDER