Human-Following Carry Robot

Робот, който следи потребителя чрез сензори за инфрачервена светлина и дистанционно с радио честотни модули за включване и изключване.

Злати Златев от 11Г клас

снимка 1 от проект Human-Following Carry Robot
снимка 2 от проект Human-Following Carry Robot
снимка 3 от проект Human-Following Carry Robot
снимка 4 от проект Human-Following Carry Robot
снимка 5 от проект Human-Following Carry Robot