TechnoHome

Този проект включва разполагането на сензори за измерване на различни показатели в различни зони на дома. Събраните данни се изпращат към сървър, където се съхраняват и обработват. Чрез уебсайт/мобилно приложение, домакинът може да следи тези стойности.

Борис Ханджиев от 11В клас

Иван Петров от 11В клас

Николай Мутафчиев от 11В клас

снимка 1 от проект TechnoHome
снимка 2 от проект TechnoHome