Изготвили проекта

  • Гергана Узунова - 11Г
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Исках да развивам своите способности по програмиране, като за целта реших да направя свой собствен домашен асистент - предизвикателна задача. Проектът се казва Doncho. Той може да пуска музика, да изважда информация от Wikipedia, както и да казва датата и часа. С него ще постигна бърз и лесен достъп до информация в домашни условия. Всеки, който разполага с интернет връзка, ще може да го използва. Най-голямата трудност беше разучаването на езика Python и интегрирането на Google Cloud Speech. Гордея се, че се справих с тази нелесна задача, но най-ценното за мен е, че научих много покрай разработката.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?