Watervizor

Система за следене и анализиране качеството на водата в даден район

Павел Войков от 12Б клас

Георги Фиданов от 12Б клас

Кристиян Лозанов от 12В клас

Петя Дамянова от 12Б клас

Емилиана Петренко от 12Б клас

снимка 1 от проект Watervizor