Fire-bot

Във въведението на проекта за пожарникарска кола с Arduino Uno подчертаваме важността на автоматизацията и използването на съвременни технологии в подобни сценарии. Този проект ще даде възможност за бърз и ефективен отговор в случай на пожар, като използва Arduino Uno като централен микроконтролер за управление и координация на различни аспекти на системата. Системата включва камера, която ще предоставят реално временна информация за наличие на опасност. Arduino Uno може да обработва тези данни и да активира аварийни механизми. Освен това, системата е интегрирана с моторизирани системи на пожарникарската кола, като управление на водни струи, което ще улесни и ускори дейностите на пожарникарите. С помощта на Arduino Uno и съвременните технологии, този проект има потенциала да подобри ефективността и безопасността на пожаротушението, като предоставя интелигентни решения за управление и наблюдение в критични ситуации.

Борис Антов от 11Г клас

Павел Симеонов от 11Г клас

снимка 1 от проект Fire-bot
снимка 2 от проект Fire-bot