RADVIEW

RADVIEW представлява симулационен софтуер за радарни инсталации, който използва широк спектър от характеристики на цел и радарна инсталация за да симулира нейната работа и ефективност.

Станислав Иванов от 12Г клас

снимка 1 от проект RADVIEW