Flippy

Много як батълбот

Иван Петков от 10Г клас

Александър Асенов от 10Г клас

снимка 1 от проект Flippy