Уеб в Облака: Разработка и Наблюдение

В моя дипломен проект "Уеб в Облака: Разработка и Наблюдение" целя да създам устойчива инфраструктура за хостване на уеб приложения, използвайки Docker, Kubernetes и Helm. Разработвам уеб приложение с помощта на HTML, CSS И Bootstrap, което след това контейнеризирам с Docker. Иизграждам облачна инфраструктура в AWS с помощта на Terraform и Kubernetes, като интегрирам CI/CD практики за автоматизирано реализиране. Това ми позволява да поддържам висока наличност и ефективност на приложението. В проекта включвам и мониторинг решение, използвайки Helm за инсталиране на Kube-Prometheus-Stack, за да използвам Prometheus, Alertmanager и Grafana, което ми дава възможност за детайлно наблюдение на производителността и стабилността на системата.

Деян Атанасов от 12Г клас

снимка 1 от проект Уеб в Облака: Разработка и Наблюдение
снимка 2 от проект Уеб в Облака: Разработка и Наблюдение
снимка 3 от проект Уеб в Облака: Разработка и Наблюдение
снимка 4 от проект Уеб в Облака: Разработка и Наблюдение