BASS - Bulgarian Automated Smart Sonar

Сонар-асистент на риболовеца от ново поколение, който обединява отчитане на параметри на околната среда и поставен в режим "Assistant" прави заключения на база получените стойности. Измерваните параметри са температура на водата и въздуха, атмосферно налягане и дълбочина на водния стълб. Подробности за процесът на изработка и използваните технологии и компоненти можете да откриете в хранилището на проекта в GitHub.

Иван Иванов от 12Г клас

снимка 1 от проект BASS - Bulgarian Automated Smart Sonar
снимка 2 от проект BASS - Bulgarian Automated Smart Sonar
снимка 3 от проект BASS - Bulgarian Automated Smart Sonar