BreachSneach

Всеки който създава някаква фирма или организация, може да посети моя сайт и чрез Open AI да получи информация за най-често използваните атаки към този бизнес, информация за тях, както и прогноза за вероятността за атаки в бъдеще, чрез различни промптове.

Димитър Милчев от 11А клас

снимка 1 от проект BreachSneach