The Curious painter

Видео Игра в която се разхождаш из света оцветявайки всичко и за да обиеш всички врагове

Лъчезар Станилов от 12В клас

снимка 1 от проект The Curious painter
снимка 2 от проект The Curious painter
снимка 3 от проект The Curious painter
снимка 4 от проект The Curious painter
снимка 5 от проект The Curious painter