Изграждане на решения за контрол на достъп в комутирана корпоративна мрежаИзготвили проекта

  • Виктор Петров - 12Г

Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Проектът ми е предназначен за фирми, които имат нужда от контрол на достъп в техните мрежи. Целя се да развия изцяло контролирано управление, удостоверяване и упълномощяване на потребители в мрежата. Удостоверяването на потребителите в корпоративната мрежа се осъществява чрез RADIUS и Dot1X мрежови протоколи. Най-трудно ми бе самото разучаване на технологията и протоколите. Гордея се с това, че моят проект има възможност да работи по време на авария или да работи с устройства, които не могат да използват протоколите, нужни за успешното удостоверяване.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?