Driveast

Driveast е система за напътстване на шофьор на МПС, осигуряваща автоматично следене на разстоянието до предното превозно средство, максималната допустима скорост на текущата пътна отсечка, по която се шофира, и сигнализация към шофьора при наличие за опасност. Системата счита за опасност крайно намаляване на разстоянието до предното МПС, както и надвишаване на максималната допустима скорост, засечена от системата.

Мартин Наков от 12Б клас

снимка 1 от проект Driveast
снимка 2 от проект Driveast
снимка 3 от проект Driveast