Проектиране и анализиране на оптична мрежа по технология DWDM между шест града в АвстрияИзготвили проекта

  • Борис Иванов - 12Г
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Мотивира ме фактът, че оптиката все повече започва да навлиза в ежедневието ни. Исках да се запозная с технологиите за оптично мултиплексиране, проектирайки и анализирайки една оптична мрежа. Проектът, по своята същност, не засяга никого. Но в случай, че се реализира физически, би повлиял на много голяма група от хора, предоставяйки информационна свързаност и предлагайки широк набор от услуги. При реализация, би предоставял информационна свързаност между шестте австрийски града, засегнати при проектирането на мрежата. Най-големите трудности, с които се сблъсках бяха разбирането на принципа на работа на една оптична мрежа заедно с анализа на симулацията на проекта. Гордея се с това, че макар и проектът да е изключително мащабен и на пръв поглед труден за реализиране (не физическо), аз успях да се справя с него в срок от 3 месеца, есетесвено и благодарение на дипломния ми ръководител, предоставяйки завършен вариант на една DWDM оптична мрежа.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?