Optimus AirprimeИзготвили проекта

  • Теодора Стоичкова - 11Г
  • Жасмина Иванова - 11Г
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Целта на проекта ни е хората да бъдат информирани в каква среда живеят, да знаят какво е количеството газ във въздуха. Проектът е достъпен за всеки, който се интересува дали въздуха около него е замърсен, или не е. Optimus Airprime е устройство, което отчита наличието на газ във въздуха, като го изобразява на екрана под формата на информативно изречение. При наличие на газ светва червен диод, който сигнализира, че въздухът е замърсен, а при светване на зелен диод се сингализира, че средата около нас е чиста. Стремим се към по-чиста околна среда и висока информираност на хората. Затруднихме се със самия сензор, но успяхме да го подкараме и той да започне да отчита стойности. Гордеем се с това, че успяхме да засегнем много важен проблем - мръсния въздух, както и с направения от нас дизайн за по-компактно пренасяне и инсталиране на устройството.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?