Изграждане на MPLS VPN в корпоративна средаИзготвили проекта

  • Елена Ковачева - 12Г

Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Мотивацията ми за разработването на проекта беше интересната тема, която подхванах, и възможността да се сблъскам практически с технологии, които са ни преподавани в ТУЕС. Проектът може да бъде използван в корпоративна среда след подходящото надграждане на технологиите. Изградих MPLS VPN мрежа между 2 клиента в корпоративна среда. Използвани са протоколите Multiprotocol Label Switching - MPLS, Border Gateway Protocol - BGP, BGP Route-reflector и Open Shortest Path First - OSPF. За разработката е използвана платформата GNS3 за реализирането на физическата топология и създаването на конфигурациите на маршрутизаторите. Срещнах трудности при създаването на свързаността между клиентите, както и в разбирането на теоритичната част за BGP Route-reflector. Гордея се, че се сблъсках с технологии, които ми бяха познати само на теория и успях да ги реализирам. Този проект е дипломната ми работа. Щастлива съм, че успях да се справя с нея и с темата, която ми беше поставена. Искам да покажа, че всеки един ученик от ТУЕС, имащ желание да се занимава с компютърни мрежи, може да реализира тези технологии и да се справи със задачите, поставени за изготвянето на дипломна работа. Извън рамките на ТУЕС Фест ще използвам този проект като начин да покажа възможностите си в сферата на компютърните мрежи и способността ми да ги използвам в реална среда.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?