Изграждане на пълнофункционална мрежа за доставчик на Интернет услугиИзготвили проекта

  • Венелин Атанасов - 12Г

Линк към уебсайт на проекта
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Исках да демонстрирам възможностите на протоколите BGP и OSPF при изграждането на бързи и надеждни мрежи за доставка на Интернет услуги. Самият продукт е предназначен за доставчици на Интернет услуги. Целта му е да се изследва в дълбочина използваните технологии. Главната му функционалност е да осигурява бърза и надеждна връзка на клиентите с Интернет. Най-големите трудности бяха при осигуряването на оптимална маршрутизация и висока надеждност на услугите. Този проект е дипломната ми работа. Гордея се с това, че завърших проекта напълно и в срок, независимо от трудностите.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?