Braille Monitor

Braille Monitor представлява проект, подпомагащ незрящите хора. Това е монитор, при който се въвежда буква или цифра и това задейства съвкупност от мотори в зависимост от брайловото означение на въведения символ.

Стефани Пенчева от 11Г клас

снимка 1 от проект Braille Monitor
снимка 2 от проект Braille Monitor
снимка 3 от проект Braille Monitor