Изготвили проекта

  • Ива Маринова - 8В
  • Екатерина Димитрова - 8А
  • Борислав Миланов - 8Б
  • Йоанна Стаменова - 8Б
  • Кристина Иванова - 8Б
Github хранилище
Линк към уебсайт на проекта
Имейл за връзка
Проектът е от извънкласна дейност.

Описание на проекта

Както всички знаем, пандемията на COVID-19 се отрази негативно на психичното здраве на много хора и създаде нови бариери за хората, които вече страдат от психични заболявания. Нашето желание да помогнем на всички тях чрез разпространяването на тази информация, ни мотивира да създадем Your safe space. Той е за всеки, който желае да научи повече. Целта е да помогнем на хората с психични затруднения около нашата възраст и нагоре. Сайтът и приложението популяризират идеята, че е грижата за психическото ни здраве трябва да бъде приоритизирана. Може би фактът, че не сме достатъчно опитни в тези сфери, ни спъваше, но всички имахме възможността да работим с непознат отбор, създавайки не само изключително важен за нас проект, но и нови приятелства.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?