The Chosen LAN

Проектът "Campus Network System Design" представлява мрежова топология за кампусна среда, обхващаща и център за данни с различни услуги като уеб хостинг, електронна поща, DHCP, FTP и DNS сървъри. Внедрена и функционалност за Site-to-Site VPN, която позволява криптирана комуникация между различните сгради и отделения на кампуса. Чрез използване на протоколи като OSPF, HSRP, STP, DHCP, SSH и VPN, мрежата осигурява бърз, сигурен и надежден обмен на данни, както вътре в кампуса, така и между различните локации. Това предоставя на потребителите възможност за лесен достъп до ресурсите на центъра за данни, независимо от тяхната локация, и осигурява защитена комуникация за важни данни и информация.

Боян Жечев от 11Г клас

Михаел Иванов от 11Г клас

Константин Хаджийски от 11Г клас

снимка 1 от проект The Chosen LAN
снимка 2 от проект The Chosen LAN
снимка 3 от проект The Chosen LAN
снимка 4 от проект The Chosen LAN
снимка 5 от проект The Chosen LAN