Изготвили проекта

  • Богдан Миронов - 12В
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Идеята комбинира две сфери, в които съм заинтересован: Човешката генетика и Изкуственият интелект. Комбинирайки ги, може да се създаде мрежа, която да постига резултати, които да спестят тонове изчисления в сферата на генетиката. Проектът е предназначен за изследователи, които изследват свързването на протеините от GATA сериите със ДНК-то. Свързването на тези протеини определя образуването на витални за човека белези, като например кожата. Целта на проекта е да спести време на изследователите, които трябва да направят редица изчисления и анализи на част от днк-то за да открият дали то би се свързало с дадения протеин от сериите. Разработва се дълбока невронна мрежа, която да получи ДНК на входа и за секунди на изхода да изведе дали тази ДНК ще се свърже с протеин от GATA сериите. Невронната мрежа ще се тренира за един протеин, като за вбъдеще целта е да може да предсказва за цялата серия от протеини. Сложноста на проекта и ресурсите които той изисква като време и изчислителна мощност се оказаха голямо предизвикателство, но се гордея с това колко много успях да науча и да приложа в две сфери, които ми бяха напълно непознати преди година, а сега мога да обяснявам даже и пред други. И въпреки дългото време без резултати, все пак проекта достига някакви успехи постепенно.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?