Изготвили проекта

  • Кристиян Стоименов - 11А
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

6502 процесорът участва в голям брой от честосреащаните комютърни системи, които се срещат в края на миналия век, които са допринесли за усъвършенстване както на компютрите, така и на технологиите като цяло. Това беше мотивацията ми да направя проект за retro computing ентусиасти. Проектът представлява емулация на дейстивието на 6502 процесора. Изпълнява 6502 assembly инструкции и предоставя монитор, от който да се следят вътрешното състояние - регистри, допълнителна информация, както и disassembly на текущата програма. Една от трудностите (или по-скоро проблемите при разработването) беше вкарването на информация за всяка една инструкция. Друга трудност беше предоставянето на красив интерфейс. Въпреки това съм горд с цялостното му състояние - както самата имплементация, така и поддържаните функционалности.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?