Изготвили проекта

  • Мариян Видков - 10Г
  • Цветина Джунакова - 10Г
  • Дамян Пенков - 10Г
  • Даниел Генев - 10Г
  • Александра Станчева - 10А
  • Лъчезар Топалов - 10В
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен за Hack TUES.

Описание на проекта

Целта ни е да насочим обществото към по-екологичен начин на живот за опазване на околната среда. Идеята е повече хора да бъдат информирани за рециклирането и къде могат да го правят, за застрашените видове в България и откъде да си закупят еко продукти, а децата да развият знания за това как се рециклира, по интересен начин под формата на игра. Проектът ни Without Waste е мултифункционална платформа, свързана с насърчаване и информиране за опазване на околната среда. В сайта човек може да: -получи достъпна информация за това къде може да рециклира своите отпадъци и излишни дрехи; -разбере местоположението на Second Hand магазините; -получи информация за застрашените от изчезване животински и растителни видове в България; -има достъп до магазини, предлагащи многократни за употреба еко продукти. Платформата предлага игра, която може да изгради знания у децата, за това как се рециклира. Най-големи трудности срещнахме при изработването на картите с местоположението на контейнерите за рециклиране. Гордеем се, че успяхме да изградим платформата спрямо първоначалната ни идея и че я направихме достъпна за всички устройства.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?