QuizStix

Уеб приложение, което по дадена презентация/документ/текст, свързана/а с преподаден урок, генерира викторина с въпроси за проверка на знанията на учениците. Всеки учител вижда викторините, които е създал в страницата MyProfile и има опцията да генерира статистики на базата на резултатите на учениците. Някои от статистиките, които учителят може да види са процент успеваемост на учениците на всеки въпрос, процент успеваемост на учениците на цялата викторина и по колко отговора от всеки има на всеки въпрос.

Александър Христов от 11А клас

Петър Петров от 11А клас

Симеон Симеонов от 11А клас

Стилиян Мандалиев от 11А клас

Валентин Асенов от 11Б клас

снимка 1 от проект QuizStix
снимка 2 от проект QuizStix
снимка 3 от проект QuizStix
снимка 4 от проект QuizStix
снимка 5 от проект QuizStix