Изготвили проекта

  • Светлин Георгиев - 12Б
  • Константин Донев - 12Б
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Искахме да помогнем на някого и просто решихме да помогнем на слепите хора в нужда. Също така този проект ни е дипломна работа, от която зависи дали ще получим диплома по специалността. Проектът помага на слепите хора да се ориентират по-добре и да получават помощ от хора с нормално зрение, когато имат нужда. Най-трудното беше да разучим технологиите, които не бяхме използвали до момента.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?