Изготвили проекта

  • Мартин Наков - 9Б
  • Венелин Новаков - 9Б
  • Димитър Николов - 9Б
  • Емил Дойчинов - 9Б
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен за Hack TUES.

Описание на проекта

Мотивира ни фактът, че понякога в действителност не е лесно да се намери място, където човек може да си хвърли боклука. В следствие той често го хвърля на някое случайно място, непредназначено за това и така замърсява околната среда, това се опитваме да избегнем с нашето приложение. Всеки един човек с мобилно устройство и интернет връзка може да го ползва. С този проект допринасяме за опазването на околната среда. При влизане в приложението, на потребителя е представена карта на околността му, като на тази карта излизат маркирани кошчета за боклук. Потребителят също има възможността да отбелязва кошчета в околността му на картата, като приложението ги записва в своята база от данни. Така, колкото повече потребители ползват активно приложението, все повече и повече кошчета ще бъдат отбелязвани, като в следствие, никому няма да бъде трудно да провери дали има кошче наблизо с приложението, ако им се налага да изхвърлят някакви отпадъци. Най-големите трудности срещнахме при свързването на базата от данни с мобилното приложение. Това се случва с помоща на сървър, създаден от нас, който приема заявки от самото приложение и посредством тези заявки, той се свързва с базата от данни и като отговор на заявката той праща желаната информация от датабазата към клиента (в нашия случай към потребителя). Това е и частта от проекта, с която най-много се гордеем.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?