Пожарникарски робот

Проектът представлява пожарна кола, която използва различни компоненти и сензори, за да засече и реагира на огън. В основата на системата се състои от Arduino Mega, който управлява моторите и взаимодейства с други компоненти. Ключовите компоненти включват DC мотори, които се контролират чрез L298N H-bridge модул, позволявайки на пожарната кола да се движи в различни посоки. Комуникация се осъществява чрез модул NRF24L01, който позволява безжично управление и обмен на данни. Системата за улавяне на пожари използва сензори за пламък, които откриват наличието на огън и активират предупредителни системи. LED светлини сигнализират за наличието на пожар, докато звуков зумер предупреждава за засичането на огъня. Тогава вградената водна помпа се активира, за да потуши пламъците. Управлението на пожарната кола се извършва чрез два KY-023 джойстика.

Боян Жечев от 11Г клас

Ростислав Ангелов от 11Г клас

снимка 1 от проект Пожарникарски робот
снимка 2 от проект Пожарникарски робот
снимка 3 от проект Пожарникарски робот
снимка 4 от проект Пожарникарски робот
снимка 5 от проект Пожарникарски робот