BarbieBot

BarbieBot е боен робот, който е част от TUES Battle Bots 2024!

Ива Маринова от 11В клас

Силвия Антова от 11А клас

Далия Дацева от 11А клас

Александра Лазарова от 11В клас

снимка 1 от проект BarbieBot
снимка 2 от проект BarbieBot