Изготвили проекта

  • Боян Ковачев - 12А
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Проектът е вдъхновен от нуждата от подобен тип приложение за улеснено проследяване на състоянието на активите в портфолиото на инвеститор, подобно на приложенията които следят приетите калории. Направено е за всеки инвеститор с по-разширен кръгозор от активи/инвестиции. Представлява уебсайт, който асистира инвеститорите, които са си създали профил в уебсайта, в проследяването на активите/инвестициите в тяхното портфолио по лесен начин. Запознаването с нужните за разработката технологии беше най-трудната част от реализацията. Проекта не е "нещо особенно", но много надхвърлих своите очаквания, които имах в началото. Запознах се и усвоих много нови и непознати до момента технологии. Натрупах опит в програмирането.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?