Hexatron

Хексаподът, като робот с шест крака, е проектиран с внимание към специфичните цели, които дефинират неговата функционалност и приложимост. Основната цел на хексаподите е да осигурят гъвкавост, маневреност и стабилност в различни терени и условия, които често се характеризират със значителни трудности за други видове роботи.

Филип Ерменков от 12Б клас

Явор Иванов от 12Б клас

снимка 1 от проект Hexatron
снимка 2 от проект Hexatron
снимка 3 от проект Hexatron
снимка 4 от проект Hexatron
снимка 5 от проект Hexatron