Practicum

Practicum е уебсайт, който позволява на ученици да се подготвят за тестове или часове чрез правене на примерни тестове, които се променят в зависимост от правилните и грешните отговори на потребителите, както и чрез получаване на обратни връзки от учител или консултант. Така учениците биха могли да разберат материала по-добре и да се подготвят за следващия час или тест.

Калоян Пенчев от клас

Виктор Титов от клас

Владимир Герганов от клас

Георги Гайдов от клас

Мартин Маринов от клас

снимка 1 от проект Practicum
снимка 2 от проект Practicum
снимка 3 от проект Practicum
снимка 4 от проект Practicum