Изготвили проекта

  • Александър Велев - 9Г
  • Андрей Ежков 9Г
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е от извънкласна дейност.

Описание на проекта

Проектът е предназначен за бъдещи и настоящи студенти. Идеята му е да им помогне да изберат правилния университет за тях спрямо критериите на потребителя. Представлява сайт, който показва подходящите университети за лица, които имат желание да учат. Това се случва чрез дадени критерии, които потребителят трябва да попълни. След това му се показват всички подходящи учебни места, които съвпадат с информацията, която е въвел. След избор препращаме потребителите към университета, който са избрали. Използваме: html, python, flask, mysql, scss, raspberry pi

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?