SmartAssociate SocketИзготвили проекта

  • Лилия Любенова - 11Б
  • Ангел Стоянов - 11Б
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е курсова работа.

Описание на проекта

Мотивацията за проекта ни дойде от желанието да създадем сигурна система, която обединява всички уреди посредством мрежа от „умни“ контакти, които могат да бъдат контролирани от всяка точка на света. Чрез нашия продукт SmartAssociate Socket „умният“ контакт се включва в електрическата мрежа, заменяйки стандартния такъв, като позволява на потребителя да променя състоянието му от разстояние. Предназначен е за всяко едно място, в което има електрически уреди. С този проект бихме искали да обхванем възможно най-много домове и офиси, които да бъдат автоматизирани, като по този начин се създават условия за контрол и мониторинг. Беше ни трудно да изградим цялата концепция. Гордеем се с факта, че успяхме да реалиризаме проекта от „белия лист хартия“.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?