The Bazaar

The Bazaar
Проектът е насочен към разработването на блокчейн базирана електронна пазарна платформа, която преодолява ограниченията на традиционните електронни пазарни платформи чрез прилагането на блокчейн технологията. Платформата използва блокчейн за управление на транзакции, осигурявайки по-висока степен на сигурност, прозрачност и ефективност. Системата позволява на потребителите да извършват транзакции с криптовалути и включва механизми за създаване и поддръжка на потребителски профили, управление на продуктови каталози от страна на търговците, както и разработка на смарт контракти за обработка на плащанията. Специално внимание е отделено на удобството и гъвкавостта при онлайн пазаруването, като се използват най-съвременни технологии за разработка на уеб приложения.

Мартин Божилов от 12А клас

снимка 1 от проект The Bazaar