Изготвили проекта

  • Кристиян Йочев - 12Б
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен като хоби.

Описание на проекта

Проектът е предназначен за любителите на ретро игрите. Представлява надграден Pong, но с PowerUp-и, които се появят на случайно място в игралното поле и ако някой играч уцели този PowerUp, той го получава и го използва до края на разиграването (т.е. докато някой не получи точка). Играта е до 10 точки. PowerUp-ите представляват 2 вида - за скорост и за големина. Тези за скорост увеличават скоростта на Paddle-а на играча, а тези за размер увеличават големината на Paddle-а. Всеки играч може да има най-много 1 PowerUp наведнъж. Ако играч има PowerUp и уцели друг, то сегашният му PowerUp става този, който е уцелил.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?