Изготвили проекта

  • Стефани Пенчева - 8Г
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен като хоби.

Описание на проекта

No Famine! е конзолна игра, която подтиква играчите да се отнасят по-добре към храната си. Със създаването ѝ бих искала глобалният проблем със световния глад да достигне до повече хора и да им покаже, че храната, която те изхвърлят, може да нахрани поне едно дете от бедна африканска страна. Играта се осъществява в няколко стъпки: I стъпка -> Играта пита играча колко порции храна иска да изхвърли. Порциите са 3 вида(месни, зеленчукови и рибени). II стъпка -> Играчът трябва да отиде до три деца и да разбере всяко от тях каква порция храна иска. III стъпка -> След като е разбрал желанието на всяко дете, потребителят трябва да събере съответните порции (първо месните, после зеленчуковите и накрая рибните) и да ги занесе на нуждаещото дете (това, което трябва). IV стъпка -> След като е нахранил децата, играчът е направил добро дело, но му остава още едно нещо. Той трябва да вземе последователно всяко едно от децата и да го занесе в "дом за сираци". V стъпка -> Потребителят трябва да си почине и да се зарадва, че е помогнал, макар и виртуално, на 3 бедни деца да се нахранят. VI стъпка -> На следващото хранене е препоръчително играчът да си спомни за тази игра и да не изхвърля порцията си, защото тя може да нахрани минимум едно гладно дете.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?