Изготвили проекта

  • Виктор Горчилов - 12А
  • Антон Янчев - 12А
  • Валентин Спасов - 12А
  • Самуил Георгиев - 12А
Github хранилище
Линк към уебсайт на проекта
Имейл за връзка
Проектът е разработен за Hack TUES.

Описание на проекта

Намаляването на вредните емисии от превозни средства, като се предложи алтернативен начин на транспорт е основният ни мотив. Целим да намалим броя коли по пътищата и да ги заменим с велосипеди. Сайтът намира най-подходящия път за велосипедист между две точки. Той може да е най-къс или най-добре оценен от други потребители. Показва се информация за нивото на фини частици във въздуха по трасето. Една от най-големите трудности беше зареждането на цялата карта на София в граф базата данни. Начинът ни на записване беше синхронен и трябваше много да оптимизираме процеса. Най-много се гордеем, че успяхме да създадем работещ проект в рамките на два дни, като не бяхме използвали една от основните технологии в проекта: Neo4j

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?