Изготвили проекта

  • Никола Сачков - 8В
  • Калоян Миладинов - 8В
  • Божидар Павлов - 8В
  • Денис Мирчев - 8В
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен за Hack TUES.

Описание на проекта

Небрежността, с която се отнасят хората към екологично насочени събития в други социални мрежи, ни мотивира да изградим социална мрежа, която да се фокусира само върху такъв вид мероприятия и по този начин се отсяват хората, наистина посветени на каузата да опазят околната среда. Проектът е предназначен за всички, които искат да помогнат да се опази околната среда. Целта е да улесним организирането на групи от доброволци, които имат желание да се включат в глобалното запазване на природата ни, като помагат чрез малки стъпки. Основната функция на социалната мрежа е да се публикуват събития в нея. Всеки потребител има свой профил, от който може да ги създава и да участва в тях. Най-голямата трудност бяха разпределянето на проекта във времето, тъй като отборът ни беше прясно сформиран, и успешната реализация в краткия срок на Hack TUES GG от два дена. Гордеем се с крайната реализация на идеите, зародили се в началото на разработката, и тяхното по-нататъшно развитие.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?