VoIP мрежа с външен ENUM сървър

Разработване на технологично решение, свързващо два VoIP доставчика на услуги чрез външен ENUM сървър. Дипломната работа описва подробно процеса по проектиране, изграждане и тестване на изграденото решение, спазвайки съвременните стандарти за изграждане на VoIP мрежи.

Викторио Миланов от 12Г клас

снимка 1 от проект VoIP мрежа с външен ENUM сървър
снимка 2 от проект VoIP мрежа с външен ENUM сървър
снимка 3 от проект VoIP мрежа с външен ENUM сървър
снимка 4 от проект VoIP мрежа с външен ENUM сървър