S.E.N.T.I.N.E.L

Многофункционален дрон

Габриел Мартинов от 10Г клас

Кристиан Кирилов от 10Г клас

снимка 1 от проект S.E.N.T.I.N.E.L
снимка 2 от проект S.E.N.T.I.N.E.L
снимка 3 от проект S.E.N.T.I.N.E.L
снимка 4 от проект S.E.N.T.I.N.E.L
снимка 5 от проект S.E.N.T.I.N.E.L