DartsSense

DartsSense автоматизира аспекти от играта на дартс, предоставяйки информация в реално време за игри и резултати на играчи. По този начин ще се повиши удоволствието от играта.

Любомир Станев от 12Г клас

Емилия Чукалева от 12Г клас

Николай Йорданов от 12Г клас

Викторио Миланов от 12Г клас

снимка 1 от проект DartsSense
снимка 2 от проект DartsSense
снимка 3 от проект DartsSense
снимка 4 от проект DartsSense