Изготвили проекта

  • Калоян Дойчинов - 9А
  • Алеко Георгиев - 9А
  • Константин Щерев - 9А
  • Кристиян Богданов - 9А
  • Мартин Божилов - 9А
Github хранилище
Линк към уебсайт на проекта
Имейл за връзка
Проектът е от извънкласна дейност.

Описание на проекта

Тъй като пандемията е много голяма част от нашия живот в последно време, решихме да създадем проект, който е в помощ на обществото. Той е предназначен за всяка една организация, която иска да следи за спазването на противоепидемичните мерки и по-точно за носенето на маска. Целта му е да се помогне с борбата срещу вирусните зарази, като се намали броя на хората, които не спазват изискването за носене на маска. Проектът представлява софтуер, който разпознава дали даден човек носи правилно маска. Най-големите трудности, които срещнахме, бяха свързани с обединяването на отделните функционалности, които всеки един от нас трябваше да реализира. Най-много се гордеем с това, че успяхме да постигнем нашата цел - да създадем софтуер, който да помогне с борбата срещу вирусните зарази, които ни отнеха твърде много в последните години.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?