Face Mask Detection SystemИзготвили проекта

  • Мадлен Саркисян - 12В
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е дипломна работа.

Описание на проекта

Да избера такава тема на дипломната си работа ме мотивира странното време, в което се намираме през последната година. Система, която следи за спазването на противоепидемичните мерки, в случая - носенето на маски, би допринесла към подобряването на живота в пандемична обстановка. Освен това най-голямата ми мотивация е, че подобен тип система се грижи за здравето на хората, следейки за тяхната безопасност. Проектът е предназначен да се използва от компании, чиито служители нямат възможност да работят от вкъщи и трябва да работят от офиса си. Вместо да се поставя човек, който да следи за спазването на мерките, системата автоматизира този процес и се грижи те да бъдат спазвани чрез известяване, когато някой е забелязан без маска. Бих искала да направя стъпка напред към по-доброто бъдеще - бъдеще, при което, ако нещо извънредно се случи и афектира целия свят, ние, хората, веднага да сме готови да излезем с технологично решение на проблема. За да работи системата, служителите трябва предварително да са се регистрирали в уеб приложение. От поставена уеб камера в реално време се получават кадри, които се предават на невронна мрежа, за да прецени дали всички служители носят маски, или не. Ако дадено лице е без маска, то преминава през алгоритъм за разпознаване (на базата на профилните снимки на служителите, които те са качили предварително в профила си на уеб приложението). След като лицето е разпознато, то ще бъде помолено да си сложи маската, чрез имейл известие. Когато даден човек е забелязан определен брой пъти без маска, за него се правят статистики с всичките му нарушения, видима в уеб приложението. Намиране на достатъчно набори от данни за трениране на невронната мрежа беше най-трудната част. Гордея се, че успях да реализирам прототипно решение на проекта и се надявам, че с още някои модификации и интегрирането му с камери за видеонаблюдение, той ще може да се използва и в реална среда.

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?