PRESI

Боксова круша, която измерва силата на удара ви.

Мартин Йосифов от 10Г клас

Адриан Пенев от 10Г клас

Велизар Цикловски от 10Г клас

снимка 1 от проект PRESI