Гласов контрол у дома

Извънкласна дейност, Хардуер
снимка 1 от проект Гласов контрол у дома
снимка 2 от проект Гласов контрол у дома
снимка 3 от проект Гласов контрол у дома
снимка 4 от проект Гласов контрол у дома
снимка 5 от проект Гласов контрол у дома
снимка 6 от проект Гласов контрол у дома

Гласов контрол на електроуреди чрез Ардуино отдалечено през Интернет.

Мартин Михалков от клас

Младен Михалков от клас