CypherEye

Извънкласна дейност, Софтуер
снимка 1 от проект CypherEye
снимка 2 от проект CypherEye
снимка 3 от проект CypherEye
снимка 4 от проект CypherEye

Проектът представлява web апликация , която има за цел да предостави на потребителя уникална система за обучение на тема security , използваща множество иновативни начини с цел по-лесното възприемане на информацията от потребителя.

Константин Златев от клас

Виктор Златев от клас

Ясен Димчов от клас