Изготвили проекта

  • Кристиян Стоименов - 11А
  • Стефан Босев - 11А
  • Александър Найденов - 11А
  • Стоян Тинчев - 11А
Github хранилище
Имейл за връзка
Проектът е разработен за Hack TUES.

Описание на проекта

Основната ни мотивация, за да разработим системата, е идеята да предоставим метод за информиране, с който освен с конкретните факти да запознаем потребителите и с потенциални решения, и за мотивиране на потребителите да водят "по-зелен" живот. Верда може да бъде използвана от всеки, който желае да научи повече за екологичните проблеми и методи за разрешаването им. Тя представлява чатбот система, специализирана в разговори за екология. Бих казал, че началото на изграждането ѝ беше най-сложно заради изкристализирането на детайлите

Ще можете да се срещнете с автора/ите на проекта в неделя (25.04.) от 11:00 до 13:00 във виртуалната ни зала в Zoom (код: 000042)

Информация

 TUES Fest е ученически фестивал-изложение на най-интересните проекти в областта на софтуера, компютърните мрежи, роботиката и вградените микрокомпютърни системи. Тази година ще чуете и всички гледни точки - ученици, преподаватели, завършили ТУЕС.

Къде & Кога?