PowerPath

Мобилно приложение за андроид за притежатели на електрически автомобили, което при получаване на тип на автомобила, начална и крайна точка, определя най-оптималния път за достигане на дестинацията, минавайки през станции за зареждане когато е необходимо. Допълнително има възможност за запазване на местоположения за бърз достъп в бъдеще и възможност за намиране на най-близката станция в извънреден случай.

Милица Кирякова от 12В клас

снимка 1 от проект PowerPath
снимка 2 от проект PowerPath
снимка 3 от проект PowerPath
снимка 4 от проект PowerPath
снимка 5 от проект PowerPath