TtT IoT Firewall

Извънкласна дейност, Мрежи
снимка 1 от проект TtT IoT Firewall
снимка 2 от проект TtT IoT Firewall

Нашият проект цели да създаде защитна система за всички IoT устройства в нашия дом, офис и други. Нашият проект прекарва интернет трафика на IoT устройствата през Raspberry pi и това позволява да спираме нежелан трафик по даден критерии.

Йоан Иванов от 11В клас

Живко Нушев от 11В клас

Виктор Ханджиев от 11В клас

Димитър Димитров от 11В клас