GIXY

Извънкласна дейност, Хардуер
снимка 1 от проект GIXY
снимка 2 от проект GIXY

a smart robot that guards your home

Ирен Коларова от клас

Мария Конева от клас

Александър Асенов от клас

Иван Генов от клас

Иван Петков от клас