Fire alarming system

Извънкласна дейност, Хардуер
снимка 1 от проект Fire alarming system

Алармена система за потушаване и известяване на пожари с блокчейн и ардуино

Иван Станчев от 12А клас

Златина Лилова от 12А клас

Боряна Стефанова от 12А клас

Елена Върбанова от 12А клас